سازمان ملل هشدار می دهد که بیماری همه گیر می تواند 130 میلیون نفر را به فقر شدید سوق دهد – RT Business News

بر اساس گزارشی از کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) ، اقتصاد جهانی در سال جاری با حیرت انگیزی 4.3 درصدی منقبض خواهد شد. آژانس پیش بینی بهبود جهانی 4.1 درصدی در سال 2021 را دارد.

نحوه تنظیم اقتصاد جهانی تا حدودی مقصر تأثیر نامتناسب فقیرترین افراد جهان است که فاقد منابع لازم برای پاسخگویی به شوک هایی مانند Covid-19 هستند ، گزارش.

خبر مرتبط  China Xpeng از نمونه اولیه اتومبیل های پرنده در نمایشگاه بزرگ اتومبیل پکن - RT Business News رونمایی کرد

“همه گیری Covid-19 اقتصاد جهانی را به شدت زخمی کرده و عواقب جدی برای همه داشته است” دبیرکل آنکتاد ، موخیسا کیتویی گفت.
همچنین در rt.com
رئیس جمهور چین از کشورهای BRICS به خاطر توسعه مشترک واکسن Covid-19 برای بازگرداندن اقتصاد قدردانی می کندطبق UNCTAD ، از زمان شیوع ویروس کرونا “میلیونها شغل قبلاً از دست رفته است ، میلیونها معیشت در معرض خطر هستند و در صورت ادامه بحران ، 130 میلیون نفر دیگر در فقر شدید زندگی می کنند.”

انتظار می رود اقتصادهای توسعه یافته در سال 2020 بیشتر از کشورهای در حال توسعه ، به ترتیب با -5.8 درصد و -2.1 درصد ، تحت تأثیر قرار بگیرند و انتظار دارند که در سال 2021 بهبود ضعیف تر ، با 3/1 درصد در مقایسه با 7/5 درصد داشته باشد.

خبر مرتبط  این کشور با وجود شوک قیمت Covid-19 و قیمت نفت هنوز در حال جمع آوری پول نقد است - RT Business News

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد و امور مالی ، به بخش تجارت RT مراجعه کنید